In week 33 en week 34 : Donderdag 13 augustus en donderdag 20 augustus  gehele dag gesloten.  Maandag, dinsdag , woensdag en

vrijdag volgens rooster geopend.

Overige weken in augustus:  Geheel volgens rooster geopend.  Maandag 24 augustus starten we weer met YOGA.